Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมการบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ” (Excellence Proactive Service Behavior-EPSB)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  หลักสูตร “พฤติกรรมการบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ”  (Excellence Proactive Service Behavior-EPSB)  ในวันที่  2-4  มีนาคม  2555  เวลา  09.00-16.30  น.  ณ นครา ลองบีช รีสอร์ทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  สมาชิกที่สนใจส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม  สามารถแจ้งความจำนง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณอมรพันธ์  แก้วสิทธิ์ โทรศัพท์ 076-276201 โทรสาร 076-276203 มือถือ 082-5172078   E-mail: Amornphun.koi@gmail.com

หัวข้อ EPSB เกาะลันตา11

Posted in Uncategorized

คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสมาชิก


คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปิดรับสมัครสมาชิก

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วน  ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย  ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ  และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  โดยผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ   ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31  มี.ค.55  ดูรายละเอียดใน http://www.womenfund.thaigov.go.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1111 กด 6

register_form

 

 

Posted in Uncategorized

งาน “วันทุ่งทะเล ครั้งที่3”


 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง  กำหนดจัดงาน วันทุ่งทะเล  ครั้งที่3 “ความสุขที่ทุ่งทะเล ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สู่สังคมไทย  ไม่ทอดทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 3-4  มีนาคม  2555  ณ  ชายหาดทุ่งทะเล  หมู่3 บ้านปากคลอง  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

จ.กระบี่กำหนดจัดงาน “ปีนผาท้าควงไฟ 2555 : Krabi Rock and Fire International Contest 2012”


จังหวัดกระบี่   ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานกระบี่  ชมรมปีนหน้าผาจังหวัดกระบี่  ได้จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  28-29  เมษายน  2555  ณ  บริเวณหาดไร่เลย์  และบริเวณอ่าวนางทาวเวอร์  จ.กระบี่  เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาปีนผา  นักกีฬาปีนผาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม  โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ส่วนคือ

 1. กิจกรรมปีนผา     แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ
  • Lead ClimbingMarathon
  • Deep Water Soloing
 2. กิจกรรมควงไฟ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  E-mail : tourism@krabi-tourism.org

Posted in Uncategorized

จ.กระบี่จัดการแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


 

จังหวัดกระบี่  ร่วมกับ  มูลนิธิเอ็นไลฟ  สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่  กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่  11-12  พฤษภาคม  2555  ณ  จังหวัดกระบี่  ผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  หรือดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

Brochure 01Brochure 02

FirstSeaKayakAsianCup2012_FirstAnnounce_20120208FirstSeaKayakAsianCup2012_ประกาศการแข่งขัน_20120208

Map

 

Posted in Uncategorized

งานเที่ยวทั่วไทย..ไปทั่วโลก ครั้งที่11 เปิดจองบูธล่วงหน้า – Early-Bird Booking


สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) กำหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย..ไปทั่วโลก  ครั้งที่ 11”   ระหว่างวันที่ 16-19  สิงหาคม 55 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เปิดจองพื้นที่ล่วงหน้า – Early-Bird Booking  ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  Meeting Room 1-2  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดใน http://www.titf-ttaa.com  (Click ที่ TITF#11) หรือ

ดาวโหลดรายละเอียด ได้ที่

ระเบียบการจองบูธ TITF#11(1) (5)

เชิญผู้ออกบูธ-ใบสมัคร TITF#11 Early Bird (3)

Posted in Uncategorized

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่2


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  รุ่นที่2  อบรมระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม-15  มิถุนายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  19  เมษายน  2555  (ค่าธรรมเนียมการอบรม 16,500  บาท  ไม่รวมค่าเดินทางศึกษาดูงาน)

ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการได้ที่ —> โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น2

หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์  074-442030, 087-7967725

 

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ : การฝึกอบรม หลักสูตร “บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า”


*****ด่วน รับจำนวนจำกัด ****

กรมการท่องเที่ยว จะจัดฝึกอบรม หลักสูตร “บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า” ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งปี ๒๕๕๔ จัดขึ้น ๗ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๗ จัดอบรมในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า   อ่าวนาง  อ.เมือง  จังหวัดกระบี่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

ผู้ที่สนใจส่งพนักงานเข้าอบรม  สามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข ๐๒ ๒๑๕ ๘๘๔๘  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณวารุณี  เกตุสะอาด   ผู้ประสานงาน โดรงการฝึกอบรมบุคลากรในโรงแรมกรมการท่องเที่ยว (สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โทรศัพท์ 0 2215 8848, 0 2219 4010-17 ต่อ 501-502

  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ / รับจำนวนจำกัด) 

เชิญโรงแรม_อบรมการบริการฯ_54            Download ใบสมัคร

กำหนดการ ณ จ.กระบี่

Posted in Uncategorized

Andaman Hoteliers 2011 : มหกรรมคนโรงแรม – อันดามัน 2011


 

 

Andaman Hoteliers 2011   

มหกรรมคนโรงแรม – อันดามัน 2011   

Skills and Competencies Competition

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอันดามัน 2554  

ระหว่างวันที่  25 – 28 สิงหาคม 2554  เวลา  11.00 – 21.00 น.  ณ  Homework  Phuket  

Program_Event                    Download ใบสมัครการแข่งขัน

กฎระเบียบการแข่งขัน_งานประดิษฐ์จากใบไม้ , กฎระเบียบการแข่งขัน_จัดซุ้มดอกไม้สด ,กฎระเบียบการแข่งขัน_จัดเตียงฮันนี่มูน

กฎระเบียบการแข่งขัน_ตกแต่งผ้าตามจินตนาการ , กฎระเบียบการแข่งขัน_พับผ้าในรูปแบบต่างๆ

Posted in Uncategorized

รับสมัครผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมออกบูธ งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10


เชิญสมัครร่วมออกบูธงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10

รายละเอียดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่10

แผนผั

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว http://www.titf-ttaa.com/titf10-thai.html

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

พบกับบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายในงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ที่บูธ หมายเลข CC54,C55,CC44,C45


จังหวัดกระบี่  ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่   ร่วมออกบูธงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9  ระหว่างวันที่  18-21  สิงหาคม 2554  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดกระบี่มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากจังหวัดกระบี่ถือเป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทั้งนี้ภายในงานฯ  จังหวัดกระบี่ได้นำกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาในจังหวัดกระบี่แล้วต้องลอง  เช่น  กิจกรรมการปีนหน้าผา  กิจกรรมดำน้ำ  กิจกรรมพายเรือแคนนู  ไปจัดแสดง  พร้อมทั้งมีวิทยากรให้คำแนะนำวิธีการ  รวมถึงขั้นตอนที่ถูกต้องในการทำกิจกรรมดังกล่าว  พบกับบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ภายในงาน เที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลกครั้งที่9  ระหว่างวันที่  18-21  สิงหาคม 2554  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ได้ที่บูธ  หมายเลข  CC54,C55,CC44,C45

Chart List Exhibitor TITF#9 C2(1)

 

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา ” ทำธุรกิจให้รุ่ง…มุ่งสู่นวัตกรรม”


เนื่องด้วย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กำหนดจัดสัมมนา  ” ทำธุรกิจให้รุ่ง  มุ่งสู่นวัตกรรม”  ในวันเสาร์ที่  30  กรกฎาคม  2554  เวลา 08.30-16.30  น.  ณ  โรงแรมพีช  ลากูน่า  รีสอร์ท ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว    สามารถสำรองที่นั่ง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

 1. สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทรศัพท์ 0  2547  5950  โทรสาร  0  2547  5952  E-Mail  :  research@dbd.go.th
 2. สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์  0  7563  2376  โทรสาร  0  7563  2377

(รายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้าย )

Posted in Uncategorized

# เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่ และเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ร่วมปฏิบัติภารกิจระดับชาติ รายงานผลการเลือกตั้ง เฝ้าระวังการทุจริต รายงานสถานการณ์ ดูแลความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกระบี่ ที่ช่องความถี่ ชมรมเออาร์รักษ์กระบี่ และศูนย์ควบคุมข่าย HS8AK


Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ราคาโรงสี” (ทั้งปลีกและส่ง)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  และยโสธร  ได้กำหนดจัดกิจกรรม  เจรจาธุรกิจ / ซื้อขายข้าวหอมมะลิ  ราคาโรงสี (ทั้งปลีกและส่ง) ผู้ที่สนใจสามารถเชิญร่วมงานได้  ในวันที่ 23-24  มิถุนายน  2554  ณ  ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาเธอร์  สาขา2  เยื้องเทศบาลเมืองกระบี่  ถ.มหาราช  เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา  09.00-15.00  น.

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชม.  จำนวน  ๓๐  คน  ตามโครงการ  “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  จังหวัดกระบี่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔”  โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 

Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่


ประชาสัมพันธ์ข่าวจาก  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   เรื่อง  การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่  เนื่องด้วย  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  26  เม.ย.54  เห็นชอบมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ที่ลักลอบทำงานในประเทศไทย  ซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงานรวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน  15  ปี โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน  1  ปี  โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในรอบใหม่  ทำงานได้ในตำแหน่งดังนี้

 1. ตำแหน่งกรรมกร
 2. ตำแหน่งผู้รับใช้ในบ้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  จึงขอความร่วมมือให้นายจ้าง  หรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว  ไปดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  ณ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน 2554 – 14  กรกฎาคม  2554  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

 1. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าวขนาด  1  นิ้ว    จำนวน      3  รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างพร้อมสำเนา
 3. ทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมสำเนา
 4. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว
 5. ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวต่อคน  ประมาณ 3,500  บาท (รวมทุกหน่วยงาน)

ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า  ลาว  และกัมพูชา  ได้ในวันที่ 8  มิถุนายน  2554  เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุดมงคล  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  โทรศัพท์  0  7562  1527

Posted in Uncategorized

คุณติด Facebook เหมือนติดการพนันหรือปล่าว ?


ได้มีผลวิจัยมาว่า การเล่นFacebook มีลักษณะเหมือนการเล่นการพนัน เพราะว่าผู้เล่นต้องคอยใจจดใจจ่อต่อข้อความของผู้อื่นที่แสดงความคิดเห็นมา และกังวลว่าจะตกข่าว หากผู้เล่นไม่ติดตามFacebook อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดความเครียดและความกระวนกระวายตามมา จากการถูกปฏิบัติต่างๆจากคนอื่นในFacebook เช่น การถูกปฏิเสธการขอเปนเพื่อนวิตกจริต และการอิจฉาต่างๆ ฯลฯ

คุณคือคนหนึ่งที่มี facebook และกำลังเล่นๆๆๆ อย่างหยุดไม่ได้หรือเปล่า เรามี 8 สัญญาณเตือนติด facebook มาให้อ่าน พร้อม8 วิธีถอนพิษ ติด facebook งอมแงม

คุณ อาจจะเพียงแค่เริ่มต้นทำความรู้จักมันเมื่อปีที่แล้ว ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ว่าเจ้าเว็บไซต์แบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่กำลังอินเทรนด์สุด ๆ นั้นคืออะไร คุณก็เลยลองเข้าไปสมัครสมาชิกเว็บเหล่านี้ดูเล่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น hi5, facebook หรือ Multiply ฯลฯ

แต่ พอมาถึงทุกวันนี้ มันกลายเป็นทั้งชีวิตของคุณ สิ่งแรกที่ทำเมื่อตื่นนอน และสิ่งสุดท้ายที่ทำก่อนเข้านอน คือการออนไลน์เข้าไปใน facebook ของคุณ เพื่อตรวจดูว่ามีเพื่อนคนไหนมาใส่คอมเมนต์หรือทักทายว่าอย่างไร

แค่ นั้นยังไม่พอ ระหว่างวันคุณยังเฝ้าครุ่นคิดถึง คอยเข้าไปเช็กอัพเดทระหว่างเวลาทำงาน ทักทายเพื่อนออนไลน์คนนั้นที คนนี้ที จนคุณเริ่มสังเกตเห็นว่ากิจวัตรประจำวัน นิสัยใจคอ และประสิทธิภาพในการทำงาน ค่อย ๆ เปลี่ยนไป (ในทางแย่ลง) นี่แหละ คุณได้เสพติดมันเข้าให้แล้ว

8 สัญญาณ ว่าคุณกำลังเสพติด facebook

1.คุณนอนดึกขึ้นเพราะเล่น facebook และทำให้ระหว่างวันคุณง่วงเหงาหาวนอน ไม่มีสมาธิทำงาน

2.คุณใช้เวลากับ facebook มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน และต้องคอยเปิดเข้าไปใน facebook ทุกครั้งที่มีโอกาส

3.ลิสต์รายชื่อเพื่อนของคุณมีจำนวนหลักพัน หน้าโฮมเพจของคุณ ต้องใช้เวลานานกว่าจะ Scroll ดูได้ครบ

4.คุณสนิทกับเพื่อนใน facebook มากกว่าเพื่อนที่ทำงาน

5.คุณเริ่มตกหลุมรักหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักกันใน facebook

6.คุณเล่นเกมต่าง ๆ นานาของ facebook สะสมคะแนนจนได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยน

7.ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณจะคิดถึง facebook อยู่เสมอ รู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย อยากเข้าไปเช็กคอมเมนต์จากเพื่อน ๆ

8.คุณเทกระเป๋าตังค์เพื่อซื้อ iPhone, Blackberry และโทรศัพท์ทัชสกรีนอื่นๆ เพื่อออนไลน์ facebook ได้ทุกที่ทุกเวลา

8 ข้อคิด ในการถอนพิษจาก facebook

1.จำกัด เวลาการเข้า facebook ของตนเองในแต่ละวัน ว่าไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 นาที-1 ชั่วโมง ควรเป็นเวลาว่าง เช่น พักกลางวัน หรือตอนเย็นหลังเลิกงานเท่านั้น

2.กำหนดกิจกรรมที่เข้าไปทำใน facebook ด้วยนะ ว่าควรทักทายเพื่อน ๆ อ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเล่นเกมอีกนิด ๆ หน่อยๆ ก็พอ

3.ปก ปิด facebook ของคุณให้เข้าได้เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนจริง ๆ เท่านั้น อย่าเปิดสาธารณะ เพราะจะทำให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่จำเป็น

4.ยก เลิกฟังก์ชัน E-mail Notifications ที่จะส่งอีเมลมาแจ้งเมื่อความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ใน facebook ของคุณ เพราะมันจะคอยดึงคุณให้เข้าไปหา facebook ตลอดเวลา

5.ไม่ ควรเปลี่ยนภาพ Profile และข้อความใน Status บ่อยนัก แค่เดือนละครั้งก็พอ เพราะการเปลี่ยนแต่ละครั้ง จะดึงดูดเพื่อน ๆ ของคุณให้เข้ามาทักทายเพิ่มขึ้น

6.เมื่อ อยู่นอกบ้าน นอกที่ทำงาน และไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่าใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายในการเข้า facebook มันไม่จำเป็นเลยจริง ๆ

7.หากิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ทำในเวลาว่าง เช่น หัดร้องเพลง วาดรูป ทำอาหาร เลี้ยงสัตว์ ออกกำลังกาย ฯลฯ

8.ติดต่อเพื่อนฝูงในชีวิตจริงให้บ่อยขึ้น ทดแทนการหมกมุ่นกับเพื่อนในจอคอมพิวเตอร์ที่มากเกินไป

ขอบคุณข้อมูล : http://www.krabiinformation.com

Posted in Uncategorized

เชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจากจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศอินโดนีเซีย


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ได้กำหนดจัดโครงการ  จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศอินโดนีเซีย  ภายใต้กรอบความร่วมมือ  IMT-GT  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร  และพบปะหารือร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศอินโดนีเซีย  ในการหาลู่ทางขยายการลงทุนในสาขาธุรกิจต่างๆ  และเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า  Thailand  Trade  Exhibition 2011  ณ  ศูนย์แสดงสินค้า  Jakarta  Convention Center ,Assembly Hall 2-3  ระหว่างวันที่  15-18  มิถุนายน  2554

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ที่สนใจ  แจ้งความประสงค์ร่วมงานดังกล่าว  โดยสามารถส่งรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ ท้าย 2 )  ได้ที่สมาคมฯ โทรสารหมายเลข  0  7562  3955   ภายในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2554  โดย  หากมีสถานประกอบการสนใจร่วมเดินทาง  มากกว่า  10  สถานประกอบการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  จะดำเนินการจัดนัดพบปะเจรจาการค้า  ( Business  Matching)  กับผู้ประกอบการของประเทศอินโดนีเซีย  ในวันที่  16  มิถุนายน  2554  อีกด้วย    ทั้งนี้ผู้ร่วมงานต้องประสานเรื่องที่พักและการเดินทางเอง  ามารถร่วมงานเฉพาะวันที่  16  มิถุนายน 2554 ได้โดยไม่ต้องร่วมเดินทางกับคณะทั้ง  4  วัน

Posted in Uncategorized

เชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “อินโดนีเซีย โอกาสใหม่ ใกล้ตัว”


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดการประชุมเสวนา  เรื่อง “อินโดนีเซีย โอกาสใหม่ ใกล้ตัว”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการค้า  ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า  และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุน  ของไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย  ในวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2554  ณ  โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท

จึงขอประชาสัมพันธ์  และเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว  โดย สามารถส่งแบบตอบรับ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  ภายในวันที่ 12  พฤษภาคม 2554  โทรศัพท์ 0  7566  3340-1  โทรสาร(ส่งแบบตอบรับ) 0 7566 3339  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(งานดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

Posted in Uncategorized

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร


ตามที่  สำนักพระราชวังแถลงการเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  ฉบับที่36  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2554  (รายละเอียดแนบตอนท้าย)

จังหวัดกระบี่  ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร  ดังกล่าว  ณ  ห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดกระบี่

จึงขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวนชาวจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

Posted in Uncategorized

SEAL คืออะไร


“หน่วยซีล”เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หลังปลิดชีพ”บิน ลาดิน”

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้นมา หน่วย SEAL หรือชื่อเล่นที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยคือมนุษย์กบ ได้ถือกำเนิดขึ้นมา และผ่านภารกิจต่าง ๆ มากมายทั่วโลก ซึ่งต่างเป็นบทพิสูจน์ความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยที่ขึ้นชื่อว่าฝึก หนักที่สุด ฝึกนานที่สุด ทำภารกิจที่ยากที่สุดได้เป็นอย่างดี

SEAL คืออะไร

SEAL เป็นคำที่ย่อมาจาก SEa – Air – Land ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติการได้ทั้งในทะเล บนฝั่ง และจากอากาศ

หลัก การของหน่วย SEAL เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองโดยอิตาลีได้ใช้นักประดาน้ำขึ้นยานใต้น้ำ ผ่านตาข่ายดักเรือดำน้ำเข้าไปทำลายเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ Denbydale ที่อ่าวยิบรอลตา ต่อมาอังกฤษและสหรัฐจึงได้เลียนแบบหลักการนี้ไปตั้งหน่วยของตนเองบ้าง โดยสหัรฐจัดตั้งหน่วย UDT ซึ่งย่อมาจาก Unerwater Demolition Team สนับสนุนการยกพลขึ้นบกในที่ต่าง ๆ ในสงครามโลกครั้งที่สอง รวมถึง Operation Overlord ในวัน D-Day โดยมีหน้าที่ทำลายเครื่องกีดขวางเพื่อให้ทหารนาวิกโยธินสามารถยึดหัวหาดและ สถาปนาที่มั่นได้

หลังจากสงครามโลกจบลง หน่วย UDT ก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสำคัญมากมายทั้งในเกาหลี และเวียดนาม หลักการของหน่วยก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนมาจากที่มีหน้าที่สนับสนุนการยกพลขึ้น บกอย่างเดียว มาเป็นการปฏิบัติการสงครามนอกแบบได้เต็มรูปแบบ คือการลอบโจมตี สงครามกองโจร และกำหนดชื่อใหม่ว่า SEAL

คำขวัญของหน่วยซีล  คือ “My life for freedom”

Posted in Uncategorized

# สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่ เตรียมแพ็คเกจทัวร์ ช่วงกรีนซีซั่นนี้


นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะเข้าในช่วงกรีนซีซั่นในพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป กลุ่มสแกนดิเนเวียเดินทางกลับ ซึ่งในตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว พอสมควร ปัญหาทางการเมือง ปัญหาข่าวลือต่างๆ ปัญหาน้ำท่วมภายในประเทศ รวมถึงน้ำท่วมดินถล่มที่เกิดขึ้นอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเขาพนม ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่พบสมควร ซึ่งตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 70- 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว แทนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่จะเพิ่มขึ้นกลับจำนวนนักท่องเที่ยวเท่า กับเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน

สำหรับช่วงกรีนซีซั่น ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดกระบี่ประมาณ 50- 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งในช่วงกรีนซีซั่นจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเชีย ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ สิงคโปร์ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

นาย อิทธิฤทธิ์ กล่าวว่าหากจะมาเปรียบเทียบสถานการด้านการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเมื่อปีที่แล้ว กับปีนี้ คิดว่าช่วงกรีนซีซั่นปี 54 ก็คงมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ไม่ต่างอะไรกันมากนักคืออยู่ที่ประมาณ 50- 60 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน ซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ภาครัฐ รวมทั้ง ททท.กระบี่ จะต้องดำเนินการคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของนักท่องเที่ยว ภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมูลข่างสารในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเขาพนม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกระบี่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตามปกติ

Posted in Uncategorized

# ธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่สดใส เอกชนแห่ลงทุนในหลายโครงการ


นายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า มีเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ไมซ์) ในจังหวัดกระบี่ มูลค่าการลงทุนรวมไม่ ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โดยการลงทุนที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ การสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ กว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้หารือกับผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดกระบี่ บนพื้นที่ 80 ไร่ บริเวณอ่าวนาง เพื่อรองรับตลาดไมซ์ ที่มีผู้ร่วมงาน 1,000–3,000 คนได้ เพราะปัจจุบันกระบี่ ยังไม่มีศูนย์ประชุมที่รองรับตลาดไมซ์ที่มีผู้ร่วมงานมากระดับนี้ได้ ทำให้เสียโอกาสจากการที่ต้องเสียลูกค้าไป

ทั้งนี้จากการ หารือเบื้องต้น ผู้บริหารไบเทค สนใจลงทุน แต่ขอศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างก่อน โดยจะพิจารณาว่าตลาดไมซ์ที่เดินทางมาเกิน 1,000 คน มีความต้องการมากเพียงใด จะบริหารจัดการศูนย์ประชุมอย่างไร คาดว่าจะสรุปการศึกษาได้ภายใน มิ.ย.นี้

ส่วน การลงทุนอื่น ๆ ได้แก่ การลงทุนในสนามบินจังหวัดกระบี่ มูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อเพิ่มหลุมจอด จาก 4 หลุม เป็น 6 หลุม รองรับเที่ยวบินที่จะเข้ามายังกระบี่มากขึ้น คาดว่าจะขยายเสร็จได้ในปีนี้ และสามารถผลักดันสนามบินกระบี่ ให้กลายเป็นสนามบินศูนย์กลางฝั่งอันดามันได้ เพราะกระบี่มีจุดแข็งจากการที่อยู่ศูนย์กลางเชื่อมต่อจังหวัดท่องเที่ยวใน ฝั่งอันดามันหลายจังหวัดได้ง่าย เช่น เดินทางโดยเรือไปถึงภูเก็ตได้ใน 1 ชั่วโมง และนั่งรถไปถึงตรังได้ใน 1 ชั่วโมง

“ปัจจุบันมี เที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์ เข้ามายังสนามบินกระบี่มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ถึง 4 บริษัท ทำชาร์เตอร์ไฟลต์เข้ามา ขณะนี้จีนก็กำลังพิจารณาจัดชาร์เตอร์ไฟลต์มายังกระบี่มากขึ้น โดยล่าสุดเดือน มิ.ย. ได้ส่งตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน พร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ให้นั่งชาร์เตอร์ไฟลต์ มาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่กระบี่แล้ว”

นายภูวดิท กล่าวว่า นอกจากแผนลงทุนศูนย์ประชุมนานาชาติ และขยายหลุมจอดในสนามบินแล้ว ผู้ประกอบการโรงแรมยังมีแนวโน้มลงทุนสร้างโรงแรมช่วงปี 54-55 มูลค่ารวม 400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโรงแรมระดับ 3 ดาวครึ่ง ถึง 4 ดาว นอกจากนี้ยังมีเอกชนเข้ามาลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลในกระบี่แล้ว เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการมารักษาพยาบาล คาดว่าจะสร้างเสร็จ ให้บริการได้ปี 55 ส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้า มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาสำรวจพื้นที่ในจังหวัด แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเข้ามาลงทุน

ทั้งนี้มองว่าการ ท่องเที่ยวกระบี่มีแนวโน้มสดใส เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตทุกปี ยกเว้นปี 51-53 ที่ประสบปัญหาการเมืองวุ่นวาย ในส่วนของปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากระบี่ 2 ล้านคน สร้างรายได้ 24,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 40% และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60% โดยตลาดที่นิยมท่องเที่ยวกระบี่ คือ ยุโรป และสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้ยังมีตลาดรัสเซีย และจีนที่สนใจเข้ามามากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกระบี่ จะร่วมมือกันขยายตลาดใหม่ ๆ อีก โดยเฉพาะฐานลูกค้าประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว, พม่า, กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งจะเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เหล่านี้ด้วย

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. กล่าวว่า ปัจจุบันกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับตลาดไมซ์ ที่มีผู้เดินทาง 100-300 คน แต่หากอนาคตมีการสร้างศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ในจังหวัดกระบี่ ก็น่าจะทำให้กระบี่รองรับกิจกรรมไมซ์ ที่มีผู้เดินทางมากกว่านี้ได้.

Posted in Uncategorized

22.48 น. เหตุรถพ่วงบรรทุกน้ำมันพืช พลิกคว่ำหงายท้อง บ้านในสระ กระบี่ ใช้รถลากออกลงข้างทางเพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ @ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่


Posted in Uncategorized

21.37 น. เหตุรถ 18 ล้อ บรรทุกน้ำมัน ของบริษัท เกสินี 2009 จำกัด พลิกคว่ำลักษณะหงายท้อง ขวางเส้นทางการจราจร การจราจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จุดเกิดเหตุเข้ามาทางบ้านเขาทอง ในสระ ประมาณ 3 กิโลเมตร @ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่