Posted in ไม่มีหมวดหมู่

มุทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองฯ อุเทน ตันตรีบูรณ์…


มุทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
นายอุเทน ตันตรีบูรณ์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
23 กันยายน 2556

มุทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  นายอุเทน ตันตรีบูรณ์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 23 กันยายน 2556

มุทิตาคารวะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
นายอุเทน ตันตรีบูรณ์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
23 กันยายน 2556

เมื่อถึงวัน เวลา ฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณ เวียนมา น่าใจหาย
ต้องอำลา จากกัน แสนอาลัย
แต่สายใย ความผูกพัน ยังมั่นคง

คุณความดี ท่านประจักษ์ เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงาน อย่างซื่อสัตย์ มิไหลหลง
พัฒนา กระบี่เรา ให้ยืนยง
เกียรติดำรง ก้องปรากฏ มิวางวาย

ระยะทาง จักเป็นเครื่อง พิสูจน์ม้า
วันเวลา บอกคุณค่า ของคนได้
ผ่านร้อนเย็น อุปสรรค มามากมาย
ความดีงาม ท่านสร้างไว้ มิมีเลือน

ขออัญเชิญ พระไตรรัตน์ มาปกป้อง
จงคุ้มครอง ให้ท่านสุข หาใครเหมือน
เกียรติภูมิ จะปรากฏ เป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือน ตราตรึง ตราบนิรันดร์..

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””

ทีมงาน หจก. กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล และ ร้าน สถานีกระบี่

ขอขอบคุณ : doohub จาก toursisaket.com

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s