Posted in Uncategorized

ชาวเขาออกเดินเร่ขายของ หาดอ่าวนาง สร้างความรำคาญให้นักท่องเที่ยว

TiNiKrabi.com

กระบี่ กระบี่จับอาข่า789ตื่นเสียที ตม.กระบี่ ร่วมกับ ตร.ท่องเที่ยว จับกุมพ่อค้าแม่ค้าชาวเขา 10 ราย ขณะเร่ขายของบริเวณทางเท้าหน้าหาดอ่าวนาง สร้างความเดือดร้อนรำคาญนักท่องเที่ยว

View original post 80 more words

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s