โอกาส:Opportunity

ถ้าเรามีโอกาสไม่จำกัดในชีวิต เราก็คงไม่ได้คิดอะไรละเมียดมากนัก
เพราะเรารู้ว่าถ้าเราพลาด เราก็ยังมีโอกาส
โอกาสเกิด Noise ในชีวิตก็คงไม่น้อย…

แต่ถ้าเราจำกัดโอกาสที่มีล่ะ การตัดสินใจของเราก็คงต่างออกไป
ต้องคิดมากกว่าเดิม และผลลัพธ์ที่เกิดจาก “การคิด” มากขึ้น ก็มีโอกาสที่ดีกว่า

การลงทุนและการใช้ชีวิตก็คงไม่ต่างกัน…

GuideKrabi

ถ้าเรามีโอกาสไม…