Posted in Uncategorized

17.15 น. อยากทราบจุดที่ต้องการความเหลือเร่งด่วน และขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็นน่ะค่ะ … ตอนนี้รวบรวมเงินได้ประมาณ 21,000 บาท จะนำไปซื้อสิ่งของแบ่งปันให้พี่-น้องที่เดือดร้อนพรุ่งนี้เช้าค่ะ… แต่ยังไม่ทราบว่า จะต้องนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยจุดไหนดี


Posted in Uncategorized

# ร่วมด้วยช่วยกัน… เท่าที่จะทำได้บ้าง…


… หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน…และยังคงตกต่อเนื่องยาวนานต่อไป… ใคร ๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้พี่-น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเดือดร้อน และลำบากแสนสาหัสกันขนาดไหน   ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่ง ที่มาอาศัยผืนดินเมืองกระบี่ทำมาหากิน และเราก็ยังโชคดี สบายดี ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจากภัยธรรมชาิติครั้งนี้ (นอกจากต้องปิดร้านหลายวัน ทำมาหากินไมไ่ด้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง… อิอิ) บ้านเรายังมีสภาพปรกติ ข้าวของเครื่องใช้ รถราก็ยังคงสภาพดีเช่นเดิม…. ผิดจากผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากมายนัก
… เหลือเชื่อ และไม่มีใครคาดคิด หรือเตรียมตัว เตรียมใจกันไว้ล่วงหน้า ว่าธรรมชาติจะกลับมาเล่นงานพวกเราขนาดนี้…
Posted in Uncategorized

17.20 น. ชาวบ้านผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ จ.กระบี่ ยังต้องการผ้าอนามัย นม และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กเป็นจำนวนมากค่ะ


Posted in Uncategorized

17.00 น. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ… อาหารที่ทางแม่บ้าน อบจ. นำไปแจกจ่ายเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมทานได้ 100% ค่ะ เพราะแม่บ้านชาวมุสลิมเป็นผู้ทำเองค่ะ


Posted in Uncategorized

16.55 น. เรียนผู้ช่วยเหลือทุกท่าน ที่ต้องการแบ่งปันอาหารให้กับผู้ประสบภัย… รบกวนขอเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมทานได้ด้วยด้วยนะคะ