Posted in Hot Destination, Promotion, Travel's Tips

เที่ยวอันซีน สระมรกต-น้ำตกร้อน-วัดถ้ำเสือ


ทัวร์สระมรกต-น้ำตกร้อน-วัดถ้ำเสือ

2
DSC_0232
DSC_0204
DSC_0089
1409556608-71-o
วัดถ้ำเสือขาย

ผู้ใหญ่ 750 บาท    เด็ก(3-11) 500 บาท

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จากกระบี่ถึงคลองท่อม เลี้ยวซ้ายทางหลวงหมายเลข 4038 เลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 4021 แล้วแยกขวาทางเดียวกันกับไปน้ำตกร้อนแต่แยกไปกันคนละทาง รวมระยะทางราว 50 กิโลเมตร

ผู้เขียน:

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s