Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อบรมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “Social Media Marketing” ที่กระบี่


social-media-marketing
social-media-marketing

Social Media Marketing
การตลาดแนวใหม่ ไม่สนใจ ไม่ได้แล้ว

มาทำให้สื่อในมือ ที่ออนไลน์อยู่ทุกวัน ทำเงินให้เราดีมั๊ย?

โอกาส… ไม่ได้มีบ่อยๆครับ

KrabiTourism.org

social-media-marketing1

Social Media Marketing
การตลาดแนวใหม่ ไม่สนใจ ไม่ได้แล้ว

มาทำให้สื่อในมือ ที่ออนไลน์อยู่ทุกวัน ทำเงินให้เราดีมั๊ย?

การอบรมสัมนาแนวนี้ ไม่ได้จัดขึ้นง่ายๆที่บ้านเรา เพราะต้นทุนการจัดค่อนข้างสูง และวิทยากรผู้รู้จริงก็มักจะติดคิวยาวเหยียด

แต่… สมาคมฯ จัดให้…!

นายกชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ได้เชิญวิทยาการระดับด๊อกเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาสอนพวกเราถึงที่ (จองตัวข้ามปีขอบอก)

พลาดงานนี้ บอกได้คำเดียว

“ดายของ!”

เนื่องจากในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Network อาทิ  Facebook, Twitter, Instragram, LINE, WhatApps,  ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนแทบจะเป็นช่องทางหลักสำหรับการติดต่อสื่อสาร, การติดตามข่าวสาร, หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ  การทำงานของทุกองค์กร ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Apps) หรือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานองค์กร รวมถึงการนำเอาระบบ Social Network  มาใช้ร่วมกับธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  จึงกำหนดจัดโครงการอบรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  “Social Media Marketing” ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ  เพื่อนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยโครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่  28  กันยายน  2556  เวลา  08.30-16.00  น.
ณ  ห้องแกนด์  บอลรูม  โรงแรมพีชลากูน่า  รีสอร์ท  แอนด์  สปา
 ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  075-623944  โทรสาร  075-623955

อีเมล์  info@tourismkrabi.org

รับจำนวนจำกัดเพียง  50  ท่าน  (First Come First Served)

ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ  500  บาท เท่านั้น

——————————————————-
เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม…

1.  “Social Media Marketing”

2. 020 แบบตอบรับ SMM

3. กำหนดการ “Social Media Marketing

———————————————————

View original post

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s