Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดี กับท่านนายกฯ ท่องเที่ยวกระบี่ ท่านใหม่


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว กระบี่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555-2556 ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งสำคัญ เนื่องจากมีการเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ด้วย

ในวันเดียวกันนี้ ช่วงเช้า นายประสิทธ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง ” Smart Krabi Smart Tourism” บรรยายโดยโดย “ดร.วิทยา สุหฤทดำรง” ซึ่งท่านมีผลงานมากมาย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน และขณะเดียวกัน ที่บริเวณการจัดประชุม มีการออกบูธให้บริการข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ จากสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลาม, สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ และบริษัทแอปโซลูทซอร์ฟ (http://www.appsolutesoft.com) ซึ่งเป็นบริษัทซอร์ฟแวร์ที่นำเสนอรูปแบบการบริการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยเทคโนโลยี Fourleaf ซึ่งสามารถลดช่องว่างระหว่างภาษาและลดปัญหาด้านการบริการต่างๆ อันจะเป็นบรรทัดฐานของงานบริการในอนาคต

จากนั้นเมื่อเวลา 13.30 น. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานในที่ประชุุม ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามระเบียบวาระการประชุม จนกระทั่งวาระสุดท้าย กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่แทน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ได้หมดวาระลง โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
โดย นายอมฤต ได้แจ้งข้อกำหนดของสมาคมฯ ให้มีการเสนอชื่อ เพื่อเลือกนายกสมาคมฯ หากมีการเสนอชื่อมากกว่า2คนขึ้นไป จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกฯ แล้วให้นายกฯคัดเลือกคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมต่อไป
เมื่อผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้เสนอชื่อ นาย เอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ได้ยกมือในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อ นาย ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เป็นนายกสมาคมฯ แต่เนื่องจาก ไม่มีใครเสนอชื่อท่านอื่น นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ จึงได้เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ท่านต่อไป ตามมติที่ประชุมฯ

หลังจากนั้น  นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ได้กล่าวทักทายผู้ร่วมประชุม
“ขอบคุณทุกท่านมากครับ ที่ให้การสนับสนุนเลือกผม นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เป็นนายกธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ..”
และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

559018_4307709105083_819030806_n

ทางด้าน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่เพิ่งลงจากดำแหน่งมาหมาดๆ ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 4 วาระ ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับจังหวัดกระบี่และสมาคมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกท่านใหม่ด้วย
“การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ผ่านพ้นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย พร้อมต้อนรับนายกใหม่ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่รับไม้ต่อเพื่อนำพาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ ความเป็น “Smart Krabi Smart Tourism” สู่ตลาดท่องเที่ยวโลก…

521903_4303384716976_681058943_n

แม้ว่าจะครบวาระตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ปฏิบัติหน้าที่มาถึงสี่สมัย ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับสากลอย่างภาคภูมิใจ ขอขอบคุณท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามยังมีภาระกิจที่จะต้องปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกสองตำแหน่ง นั้นคือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวและจะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ” นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กล่าวในที่สุด

สำหรับประวัติส่วนตัว “นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์” หรือที่ทุกคนในวงการท่องเที่ยวรู้จักในนาม “โกจง” เป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของกระบี่ ผู้ที่ได้ชื่อว่า เริ่มจากศูนย์จริงๆ คร่ำหวอดอยู่ในวงการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์มากว่า30 ปี ปัจจุบัน เป็นเจ้าของบริษัท เกาะพีพีทัวร์ และ หจก. ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์  …

61553_480783511994538_923165523_n

เพิ่มเติม…
(“ เกาะพีพี ทัวร์ ” คือบริษัทฯ นำเที่ยวทางทะเลก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2532 เริ่มแรกได้เปิดทำการบนเกาะพีพีดอน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นกิจการขนาดเล็ก 
มีพนักงาน 2-3 ท่าน ให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตั๋วเดินทาง (รถ, เรือ, เครื่องบิน) บริการจองห้องพัก บริการนำเที่ยวทางทะเล 
ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง ทัวร์ตกปลา ฯลฯ
        
 ปัจจุบัน “ เกาะพีพี ทัวร์ ” ได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00836 
ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในพื่้้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งทางบกและทางทะเล เป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานมากถึง 120 ท่าน และได้ขยายสาขา ตามสถานที่และโรงแรมต่างๆ โดยมีสาขาย่อย 9 สาขา
        
        “ เกาะพีพี ทัวร์ ” ให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “One Stop travel Service in Krabi”   โดยมีอุปกรณ์ทางการ ท่องเที่ยว ยานพาหนะ รถบัส รถตู้ รถเก๋ง และเรือ Speedboat หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า)

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s