Posted in ไม่มีหมวดหมู่

จังหวัดกระบี่มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจ.กระบี่แก่ผู้ประกอบการ 17 ราย


img_9474

TiNiKrabi.com

IMG_9474จังหวัดกระบี่มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจ.กระบี่แก่ผู้ประกอบการ 17 ราย ที่ผ่านการรับรองในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

View original post 122 more words

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s