ใบอนุญาตฯ มาตรฐานฯ และรางวัลที่ได้รับ…..

ทะเบียนการค้า
ประเภทนิติบุคคล

commerce

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ประเภท INBOUND เลขที่ 34/00408

tat

ได้รับรางวัลมาตรฐาน The Best of KRABI
จาก จังหวัดกระบี่

IMG_0264

ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ระดับ ดี 4 ดาว
จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

standard2

ใบประกาศนียบัตร มาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ระดับดี
จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และมหาวิทยาลัยศิลปากร

Gold-A-frame-(1)

 

ได้รับรางวัลมาตรฐานมัคคุเทศก์ TGA : TIS2009
จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

tourism_award_g-thumb

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s