ชุมชนทุ่งโหลง กระบี่จัดกิจกรรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา “คนกระบี่น่ารักกินผักปลอดภัย”


โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา “คนกระบี่น่ารักกินผักปลอดสารพิษ”

วันนี้ (พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557) นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา (คนกระบี่กินผักปลอดสารพิษ) ณ ศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านทุ่งโหลง เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี ร.ต.ต. ระวิ แพรกปาน ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา “คนกระบี่กินผักปลอดสารพิษ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมลดโลกร้อนโดยการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ท่าน โดยการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ลงทุนน้อย ให้ผลผลิตตลอดปี มีผักสดประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน มีผักบริโภคในครัวเรือน ปลอดจากสารเคมี และใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนที่มีการปลูกผักสวนครัวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต เช่น พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กระเพรา เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายพร้อมอุปกรณ์ต่างๆจากกองช่าง เทศบาลเมืองกระบี่

“การพัฒนาเมืองกระบี่ตามนโยบายเมืองคุณภาพ (Q City) ยุทศาสตร์ที่2 คือ Green City ซึ่งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยการให้ ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มีพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองกระบี่ได้คัดเลือกชุมชนบ้านทุ่งโหลงเป็นชุมชนต้นแบบในการส่งเข้าประกวดโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในชุมชน มีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย” นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กล่าวในที่สุด…
IMG_7153.JPG

IMG_7112.JPG

IMG_6993.JPG

IMG_7113.JPG

IMG_7043.JPG

IMG_7088.JPG

IMG_7060.JPG

IMG_7107.JPG

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

วิธีลดสารเคมีตกค้างในผัก


 

ลดสารเคมีตกค้างในผัก

ผักผลไม้ ถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ก็ต้องทานอย่างระวัง เพราะปัจจุบันพบสารเคมี ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนเยอะมาก ยิ่งถ้าไม่ใช่ผักออร์แกนิค ต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Herbale4U

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

วีดีทัศน์ “วิถีบ้านบ้าน ผ่านวิกฤตได้จริง” Crisis Management Survival Camp (CMS)


ชมวีดีทัศน์ ในห้องอบรมวันนี้ครับ