Posted in Krabi : ข้อมูลเกี่ยวกับกระบี่

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่รูปกระบี่ไขว้ ภูเขา และทะเล

รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล กระบี่ไขว้ หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด จำนวน 2 เล่ม ภูเขา หมายถึงเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดของกระบี่ ซับซ้อนกันถึง 5 ยอด จึงเรียกว่า พนมเบญจา มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ทะเล หมายถึง อาณาเขตอีกด้านหนึ่งของกระบี่ ซึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย

คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่

         ถิ่นหอยเก่า   เขาตระหง่าน   ธารสวย   รวยเกาะ   เพาะปลูกปาล์ม
งามหาดทราย    ใต้ทะเลสวยสด     มรกตอันดามัน

ความหมาย

          ถิ่นหอยเก่า หมายถึง สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี
เขาตระหง่าน หมายถึง เขาขนาบน้ำ,เขาพนมเบญจา
ธารสวย หมายถึง ธารโบกขรณี,สระมรกต,ท่ปอมคลองสองน้ำ
รวยเกาะ หมายถึง มีเกาะใหญ่เกาะน้อยจำนวน ๑๓๐ เกาะ
เพาะปลูกปาล์ม หมายถึง มีปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ
งามหาดทราย หมายถึง มีหาดทรายสวยงาม
ใต้ทะเลสวยสด หมายถึง ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังที่สวยงามมาก
มรกตอันดามัน หมายถึง ตั้งอยู่เขตทะเลอันดามัน ซึ่งมีน้ำทะเลสีเขียวมรกต

1299687508

ต้นไม้ / ดอกไม้ประจำจังหวัด

ทุ้งฟ้า เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15 -25 เมตร ลักษณะใบรูปไข่แกมรูปหอกกลับเป็นใบเดี่ยวยาวรีประมาณ 20 ซม.กว้างประมาณ 7 ซม. ใบมียางสีขาว ลักษณะใบ เหมือนกับใบหูกวางแต่เล็กกว่า ลักษณะรูปทรงของต้นทุ้งฟ้า เป็นชั้นๆ เรือนยอดค่อนข้างโปร่ง ดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง ผล เป็นฝักเมื่อแก่แตกบิดเป็นเกลียว เมล็ดเล็กมีพู่สีขาวปลิวได้

ส่วนต่างๆที่เป็นประโยชน์
ราก ใช้ผสมยา รับประทานบำรุงกำลัง , บำรุงกำหนัด เปลือก ใช้เป็นยาแก้ไข้ ยาบำรุง รักษาโรคมาเลเรีย แก้บิด ขับระดู ใบ ตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวทำให้ร้อน ใช้เป็นยาพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน ไม้ ใช้ทำกระดานพื้น ฝา เครื่องเรือนและเครื่องใช้ เบา ลักษณะเนื้อไม้คล้ายไม้ตีนเป็ด

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s