Posted in Uncategorized

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล กระบี่บ้านเรา


We Love KRABI

12 ส.ค.59

welovekrabi-2ด้วยขณะนี้ได้ปรากฎข่าวสาร การเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

จึงขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนชาวกระบี่ ร่วมช่วยกันสังเกตรอบสถานที่ตั้งของตนเอง หากพบเห็น บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของใดที่ต้องสงสัย โปรดแจ้งให้จนท. ทราบในทันที

ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติต่างๆวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็น ระเบิด !! และการปฏิบัติของผู้พบเห็น

 1. พบสิ่งของวางอยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่ เช่น เป้ , กระเป๋า , ถุง , กล่อง สอบถามหาเจ้าของแล้วไม่มีผู้แสดงตนให้สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย
 2. เป็นวัตถุที่มีลักษณะภายนอกผิดปกติจากรูปเดิม เช่น สีที่แตกต่างจากความเป็นจริง , กล่องที่ปิดผนึกไม่เรียบร้อย หรือมีรอยยับบริเวณที่ปิดผนึก
 3. เป็นวัตถุที่ไม่เคยพบเห็น ณ ที่นั้นมาก่อน มีส่วนประกอบของสายไฟ , แบตเตอรี่ , นาฬิกา หรือโทรศัพท์
 4. เมื่อพบเห็นห้ามจับต้อง , หยิบยก , เคลื่อนย้าย หรือทำให้เคลื่อนไหว โดยเด็ดขาด
 5. ตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์และเก็บกู้
 6. จดจำลักษณะทั่วไปของวัตถุต้องสงสัยเพื่อเป็นข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ขนาด , รูปร่าง ลักษณะบ่งบอกอื่นๆ เช่น มีเสียงการทำงาน , มีสายไฟฟ้า รีบแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ
 7. หากสามารถกระทำได้ควรบันทึกภาพเมื่อพบผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้กระทำหรือจง ใจวางสิ่งของต้องสงสัยนั้นส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป
 8. หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วให้รีบออกจากพื้นที่ที่พบวัตถุต้อง สงสัย ไม่น้อยกว่า 100 – 400 เมตร และรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิด
 9. กรณีเจ้าของกิจการ ร้านค้า ถูกข่มขู่วางระเบิดทางโทรศัพท์ ให้โทรแจ้ง 1100

สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่

 1. อพยพผู้คนออกนอกเขตอันตรายไม่น้อยกว่าระยะที่กำหนด 100 – 400 เมตร
 2. สอบถามข้อมูลจากผู้พบเห็นหรือพยานที่พบเห็น
 3. ให้ข้อมูล และสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานข่าวของรัฐ
 4. แจ้งหน่วยช่วยเหลืออื่นๆ
 5. ให้รอพบเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

สื่อมวลชน ! ขออย่าเข้าไปในพื้นที่ห้ามเข้า เมื่อสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน

 1. ผู้ประกอบธุรกิจ รร. , คอนโด , บ้านเช่า ฯลฯ

– ตรวจสอบหนังสือเดินทาง ตรวจดูรูป บันทึกหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิดและสัญชาติ

– พนักงาน รปภ. อาจเห็นคนต่างชาติหรือต้องสงสัยเดินทางสำรวจ , ถ่ายรูป , VDO แล้วให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการทราบเพื่อตรวจสอบว่าพักอยู่ที่ห้องใด

– หมั่นตรวจดูอาคารสถานที่และบันทึกหมายเลขรถเข้า ออก พนักงานทำความสะอาดห้องพักอาจเห็น เศษสายไฟฟ้า , นาฬิกาปลุก , ถ่านไฟฉาย , หนังสือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด , แผนที่ , แผนผัง ต้องแจ้งผู้จัดการทราบแล้วติดต่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

 1. ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร , ดิสโก้เธค

– หากพบชาวต่างชาติเดินเข้ามาเที่ยว นั่งหลบมุม สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , เหล้า , เบียร์ แต่ไม่ดื่มหรือดื่มเล็กน้อยมีท่าทางสังเกตสถานที่อย่างผิดปกติควรสงสัยและ แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

– พนักงานหน้าร้านสังเกตบุคคลฝั่งตรงข้ามร้านมีผู้ใดมาสังเกตการณ์ในลักษณะ ตรวจสอบสถานที่โดยถ่ายภาพหรือ…

View original post 58 more words

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s