Posted in สัพเพเหระ.. (บนโลกใบนี้), Uncategorized

กำลังใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่…


ส่วนหนึ่งของกำลังใจซึ่งเกิดจากความประทับใจจากคุณลูกค้าที่ส่งมาให้เรา

IMG_1288[1]
ไม่ว่าลูกค้าจะมาเป็นกลุ่ม เป็นกรุ๊ปทัวร์ มาคู่ หรือแม้แต่มาคนเดียว เราไม่เคยละเลยที่จะดูแล…

คุณลูกค้าตัดสินใจมาใช้บริการกับเรา
นั่นคือคุณลูกค้าไว้ใจเรา
เราจึงอยากทำทุกนาทีของคุณลูกค้าให้มีคุณค่ามากที่สุด

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลย หากทุกอย่างไม่ได้เกิดจาก “ประสพการณ์” และ “ความใส่ใจ”

เพราะเราเชื่อว่า”งานทัวร์” ไม่ใช่แค่อาชีพ แต่เป็นจิตวิญญาณของ”งานบริการท่องเที่ยว”

ขอบคุณทุกกำลังใจ นะคะ

ทีมงาน กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล
http://www.GuideKRABI.com
http://www.KRABIINFORMATION.com
http://www.UandITOUR.com

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s