Posted in ไม่มีหมวดหมู่

กระบี่ – กวาด 2 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Thailand Tourism Awards 2013)


000070_pic

KrabiTourism.org

000070_picกระบี่ – กวาด 2 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Thailand Tourism Awards 2013) ประเภทองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น และที่พักนักท่องเที่ยวยอดเยี่ยม เพื่อการันตีคุณภาพสินค้า เพิ่มความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ เปิดเผยว่า ททท.ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2013) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลในแต่ละสาขา ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อ
ประกวดชิงรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดย ททท. มีความมุ่งหวังว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อนำไปสู่การยกระดับความเป็นมาตรฐานในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดยถือได้ว่ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนี้เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้การสนับสนุนว่าเป็นรางวัลที่ ททท. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นรางวัลที่สร้างความตระหนักถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีความทุ่มเทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เคารพต่อชุมชนที่เป็นเจ้าบ้าน และคืนกำไรทางเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

25560624-205112.jpg

และเป็นความน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถึง 2 รางวัล จากการส่งเข้าประกวด ใน 3 ประเภท จาก 2 สาขา คือ 1.ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ได้แก่ “วิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก” โดยใช้ชื่อผลงานคือ หนทางสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก และ 2.ประเภทที่พักนักท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ได้แก่ “โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท โดยทั้ง 2 องค์กรจะเข้าพิธีรับมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2556 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)

ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวด้วยว่า สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ในช่วงกรีนซีซัน หรือโลว์ซีซันในปีนี้ค่อนข้างคึกคัก โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าพัก และท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนห้องพักกว่า 20,000 ห้อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่การท่องเที่ยวที่ผ่านมา ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจีน และมาเลเซีย ที่มียอดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่ารางวัลทั้ง 2 รางวัล ที่จังหวัดกระบี่ ได้รับจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.manager.co.th/South

View original post

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s