Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ชีวิต เกิดมาเพื่ออะไร?


เชื่อว่าหลายคนคงดูคลิปนี้แล้ว.. ให้ดูอีก ดูแล้วดูอีก

“ชีวิต” นี่เกิดมาเพื่ออะไร คนเรามีเวลาไม่มาก อายุน้อยไม่ได้บ่งบอกว่าจะอยู่นานกว่า อายุมากก็ไม่ได้แปลว่าจะตายก่อน

วันนี้..หากยังมีกำลังใจ..ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองต้องการกันเถอะ ก่อนที่จะไม่ได้ทำ

เงินน่ะมันสำคัญตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น..

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s