Posted in Uncategorized

หาบเร่แผงลอยจำนวนมาก ตระเวนขายของตามชายหาดอ่าวนาง ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ สร้างความรำคาญนักท่องเที่ยวที่กำลังพักผ่อนตามแนวชายหาด ทำลายบรรยากาศท่องเที่ยวหาดอ่าวนาง


TiNiKrabi.com

ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดอ่าวนาง ร้องเรียนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยจำนวนมาก ตระเวนขายของตามชายหาดอ่าวนาง ต.อ่าวนาง จ.กระบี่  สร้างความรำคาญนักท่องเที่ยวที่กำลังพักผ่อนตามแนว ทำลายบรรยากาศท่องเที่ยว  วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบอย่างจริงจัง

View original post 54 more words

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s