Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ 140 ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่และกิจกรรมภายในงาน


จังหวัดกระบี่  กำหนดจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจังหวัดกระบี่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2415    และเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  140  ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่  Guide Krabi จึงขอประชาสัมพันธ์  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน  อาทิ  ชมการแสดงแสง  สี  เสียง ในชุด “ใต้ร่มพระบารมี  140  ปี  กระบี่ขอบฟ้าอันดามัน”  กิจกรรมการแข่งขันซีคายัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  กระบี่  เอ็นไลฟ 2012  กิจกรรมเดิน-วิ่ง  เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมปั่นจักรยาน  140  ปี  จังหวัดกระบี่  ชีวีสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์งาน 140 ปี

FirstSeaKayakAsianCup2012_FirstAnnounce_20120208

FirstSeaKayakAsianCup2012_ประกาศการแข่งขัน_20120208

ผู้เขียน:

สวยค่ะ!

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s