Posted in Uncategorized

# คำอวยพร วันสงกรานต์-ปีใหม่ไทย2555 จากใจ-ไกด์กระบี่


# คำอวยพร วันสงกรานต์-ปีใหม่ไทย2555    จากใจ-ไกด์กระบี่

สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ
วาระครบรอบปีศรีสมัย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำนวยชัยบันดาลประทานพร

 

ให้มั่งมีสมบัติพัสถาน
สำเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร
พูนและเพิ่มเติมค่าฐานันดร
เกียรติกำจรยืนนานกาลเวลา

 

ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค
ประสบโชคคืนวันสุขหรรษา
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา
เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน

 

ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย
ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล
เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล
ให้ทุกคน มีแต่สุข ทุกคืนวัน…

 

ด้วยความรักและความปราถนาดี
จาก….
ทีมงาน… ไกด์กระบี่ดอทคอม 
… หจก. กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล (http://www.krabiinformation.com)
… หจก. กระบี่ สคูบ้า ทาเล้นท์ (http://aonang.scuba-talent.com)
… กระบี่ อีโค ไซเคิ่ล (http://www.krabiecocycle.com)
… ชมรมเออาร์ รักษ์กระบี่ (http://www.arrakkrabi.com)
… สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (http://www.krabi-tourism.org)
… ร้านกาแฟ “สถานีกระบี่” (www.krabistation.com)

ผู้เขียน:

E29TGA

2 thoughts on “# คำอวยพร วันสงกรานต์-ปีใหม่ไทย2555 จากใจ-ไกด์กระบี่

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s