Posted in ไม่มีหมวดหมู่

08.19 น. พื้นที่ หน้าวัดโภคา-ตลาดเก่า น้ำเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน ขนของกันอย่างทุลักทุเล เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่ ประจำจุดเสี่ยง #ศปภ.กบ.


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s