Posted in ไม่มีหมวดหมู่

หอการค้ากระบี่ ร่วมกับ กฟผ.และสื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานถนนคนเดิน กระบี่


กระบี่ – หอการค้ากระบี่ ร่วมกับ กฟผ.และสื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานถนนคนเดิน

นายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้ากระบี่ สถานีวิทยุ FM.96 MHz unity radio และนิตยสาร GO SOUTH THAILAND กำหนดจัดโครงการ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2554 ณ ถนนคนเดิน กระบี่


เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ และความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมุ่งการเสริมสร้างจิตสำนึกให้พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และทรงงานหนักมาโดยตลอด และเพื่อน้อมนำให้มีความจงรักภักดี รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่กระทำการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

โดยรูปแบบของโครงการจะมีกิจกรรม การถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล, กฟผ.เชิดชูพ่อดีเด่น และการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง ร้องเพลงด้วยใจให้พ่อ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ,การแสดงรำถวายพระพร, กิจกรรมละครเทิดพระเกียรติ, การเขียนไปรษณีย์บอกรักพ่อ, กิจกรรมพ่อพาลูกเที่ยวกิน ช้อปสินค้าราคาพิเศษ

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ยังครบรอบ 3 ปี ถนนคนเดิน กระบี่ด้วย หอการค้าจังหวัดกระบี่ จึงร่วมกับผู้ประกอบการค้าได้กำหนดเป็นนโยบายร่วมกันที่จะให้ถนนคนเดินกระบี่ ก้าวสู่ตลาดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนี้ถนนคนเดิน กระบี่ ปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ และจะปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ที่ไม่ย่อยสลาย เป็นแก้วกระดาษ กล่องกระดาษ และถุงกระดาษ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการค้าถนนคนเดิน กระบี่ ได้พิจารณาลดราคาสินค้าให้แก่พ่อลูกที่มาเที่ยวและมาซื้อสินค้าในราคาไม่น้อยกว่า 20-50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ถนนคนเดิน ซึ่งคาดว่าตลอดทั้ง 3วัน จะมีประชาชนเข้ามาเที่ยว มาซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินฯไม่น้อยกว่า 15,000 คน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9540000153332

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s