Posted in ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครแข่งขัน เต้น B-boy กระบี่


รับสมัครแข่งขัน B-boyโคงการเต้น B-boy ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ.เวที ถนนคนเดิน กระบี่
ตอนนี้ เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียดจากลิ้งข้างล่างนี้เลยจ้า…


ระเบียบการแข่งขัน           download ใบสมัคร

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s