Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ระวังแฮ็กเกอร์รูปแบบใหม่ป่วนเฟซบุ๊ก “Visit the New Facebook”


เครือข่ายเฟซบุ๊กเตือนขบวนแฮ็กข้อมูลรูปแบบให้อย่าเผลอกดเปิด “Visit the New Facebook“ซึ่งจะส่งผลให้ถูกลบออกจากเพจ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เผยแพร่ข้อความว่า ขณะนี้มีขบวนการแฮ็กข้อมูลรูปแบบใหม่ ด้วยการส่งลิงค์มากับประโยคว่า”Visit the New Facebook” หากสมาชิกกดเปิดจะส่งผลให้ลบหน้าเพจของตนเองออกจากระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกขโมยข้อมูลทั้งหมด และขอให้สมาชิกส่งข้อความเตือนภัยดังกล่าวนี้โดยทั่วกัน

Source : news center/posttoday/AFP

ผู้เขียน:

E29TGA

3 thoughts on “ระวังแฮ็กเกอร์รูปแบบใหม่ป่วนเฟซบุ๊ก “Visit the New Facebook”

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s