Posted in Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ราคาโรงสี” (ทั้งปลีกและส่ง)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  และยโสธร  ได้กำหนดจัดกิจกรรม  เจรจาธุรกิจ / ซื้อขายข้าวหอมมะลิ  ราคาโรงสี (ทั้งปลีกและส่ง) ผู้ที่สนใจสามารถเชิญร่วมงานได้  ในวันที่ 23-24  มิถุนายน  2554  ณ  ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาเธอร์  สาขา2  เยื้องเทศบาลเมืองกระบี่  ถ.มหาราช  เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา  09.00-15.00  น.

ผู้เขียน:

สวยค่ะ!

One thought on “ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ราคาโรงสี” (ทั้งปลีกและส่ง)

  1. พูดถึงข้าว ผมว่าไม่ว่าจะข้าวอะไรก็สมัยนี้ ข้าวแพงทุกอย่าง ไม่ว่าจะปลีกหรือส่ง ชาวนาทำนาแทบตายได้เงอนนิดเดียวทุกวันนี้ชาวนาเริ่มน้อยลง ๆ แล้วคับจะกินข้าวจานนึงก็คิดแล้วคิดอีก ตอนที่รับซื้อข้าวจากชาวนาก็ให้ราคาถูก พอ ชาวนามาซื้อข้าวกินกับขายแพง คุณคิดมั้ยคับว่าชาวนาจะสะเทือนใจแค่ไหน

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s