# รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันควงไฟ 2554 # งาน ปีนผาท้าควงไฟ 2554 “Krabi Rock & Fire International Contest 2011” ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2554 ณ หาดไร่เล และอ่าวต้นไทร


Krabi  Rock & Fire International  Contest 2011     
April 16-17, 2011 Tonsai Beach and Railay beach, Krabi Thailand

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันควงไฟ 2554
ประเภทการแข่งขัน         กระบอง        
อันดับที่                               ชื่อ-สกุล                        อายุ        ประเทศ
1    เงินสด 8,000 บาท    นายอานนท์  พึ่งสมบัติ    28    THAILAND

2    เงินสด 5,000 บาท    นายสมบูรณ์  สังข์รอด    20    THAILAND

3    เงินสด 3,000 บาท    นายประสิทธิ์  หมีนหวัง    30    THAILAND

ประเภทการแข่งขัน         โซ่        
อันดับที่                              ชื่อ-สกุล                          อายุ       ประเทศ
1    เงินสด 8,000 บาท    นายประสิทธิ์  หมีนหวัง       30    THAILAND

2    เงินสด 5,000 บาท    นายประชา  บ้าเหร็ม            31    THAILAND

3    เงินสด 3,000 บาท    นายเกียรติ์ธิชัย  ไถเอี่ยม    32    THAILAND

Advertisements

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s