Posted in Uncategorized

17.19 น. อุบัติเหตุรถชนซ้ำซ้อน ถนนเพชรเกษม หน้าปั๊มซัคโก้ กระบี่น้อย จราจรหนึบ ขณะนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บ1ราย เพศหญิง อายุประมาณ40 ปี มีอาการแน่นหน้าอก @ศูนย์นเรนทรกระบี่


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s