Posted in Uncategorized

11.26 น. การจราจรกระบี่ ถนนเพชรเกษมขาเข้า จากกระบี่น้อย ถึงตลาดเก่า เริ่มชลอตัว ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวได้ช้า ขาออกคล่องตัว/ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s