Posted in Uncategorized

16.40 น. แจ้ง เกิดเหตุรถบรรทุก 10 ล้อ พลิกคว่ำ บริเวณ ควนม้าตั้ง ถนนอุตรกิจ จ.กระบี่ แจ้งผู้ไม่มีประสงค์ใช้รถ ใช้ถนน กรุณาหลีงเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น(ถนนมหาราช)


ผู้เขียน:

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s