Posted in Uncategorized

1.08 น. หลายหน่วยงาน และประชาชนผู้ที่จะนำข้าวของเครื่องใช้ไปบริจาค มุ่งหน้าสู่เขาพนม ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ เช่น หลายพื้นที่ อ. ปลายพระยา-กระบี่ บ้านทับปริก บ้านห้วยโต้ การช่วยเหลือยังเข้าถึงน้อยมาก


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s