Posted in Uncategorized

0.59 น. เรื่องน่าบ่นจากหน่วยกู้ภัย : หน่วยกู้ภัยที่มาช่วยในเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มที่เขาพนม จ. กระบี่ พูดคุยกันจึงได้ทราบว่าแต่ละคนมาแบบอาสาสมัครจริงๆ ต่างคนต่างมีงานปกติและลางานมาทำ ค่าใช้จ่ายก็ช่วยกันออกกันเอง และเมื่อไปขอเงินช่วยเหลือจากองค์กรส่วนกลาง คำตอบคือ “ไม่มีนโยบาย” … จบข่าว …


Credit by :

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s