Posted in Uncategorized

# เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกระบี่ 2-04-54 @ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกระบี่#3 @Hs9XDR


จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:01:03  IP : 180.180.72.43

 

จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:02:20  IP : 180.180.72.43

จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:04:30  IP : 180.180.72.43
สาวๆๆจากระนอง

จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:06:48  IP : 180.180.72.43
พร้อมออกภาระกิจ
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:10:42  IP : 180.180.72.43
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:11:52  IP : 180.180.72.43
สภาพความเสียหายของพี่น้องชาวเขาพนม
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:18:26  IP : 180.180.72.43
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:19:58  IP : 180.180.72.43
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:23:26  IP : 180.180.72.43
จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:26:00  IP : 180.180.72.43

จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:28:41  IP : 180.180.72.43

จากคุณ hs9xdr(นางฟ้าคนสวย) เมื่อวันที่ 2/4/2554 15:31:26  IP : 180.180.72.43

 

ปิดท้ายด้วยรูปนี้ก่อนนะค๊า ค่อยเก็บภาพมาฝากใหม่จร้า เริ่มตาลายแย้วววววววว 

ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s