Posted in Uncategorized

16.00 น. วิกฤติน้ำท่วมภาคใต้ นักท่องเที่ยวหายไป 70% ยอดจองลดวูบ ส่วนที่จองมาแล้วก็แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง จนกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ


ผู้เขียน:

E29TGA

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s