Posted in Uncategorized

13.40 น. เส้นทาง กระบี่ – กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปทาง บ้านเขาต่อ ผ่าน อำเภอปลายพระยา – อ.พนม – คีรีรัตนิคม – กิ่งอำเภอวิภาวดี เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆ แล้วจะขึ้นถนนสายเอเชีย


ผู้เขียน:

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s