Posted in Uncategorized

09.35 น. เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ ผ่านเขาพนม และเส้นเซาเทิร์นซีบอร์ด ยังไม่สามารถใช้การได้ ให้เลี่ยงใช้เส้นทาง ระนอง-พังงา-กระบี่


ผู้เขียน:

E29TGA

One thought on “09.35 น. เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ ผ่านเขาพนม และเส้นเซาเทิร์นซีบอร์ด ยังไม่สามารถใช้การได้ ให้เลี่ยงใช้เส้นทาง ระนอง-พังงา-กระบี่

  1. เส้นทางระนอง-พังงา-กระบี่ ปลอดภัยใช่มั้ยค่ะ เพราะครอบครัวต้องเดินทางขึ้นมากรุงเทพฯ ค่ะ

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s