09.00 น. ท่านสามารถบริจาควัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหาร ข้าวสาร เนื้อ ไก่ ปลา น้ำปลา มะนาว กะปิ พริก ฯลฯ ได้ที่หน่วยประกอบอาหาร อบจ. กระบี่-อบต.-เทศบาลเขาพนม และหน่วยอพยพในพื้นที่

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s