14.18 น. ศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสพภัย เข้าถึงพื้นที่ได้แล้ว บ้านต้นหาร หมู่7 ตำบลเขาดิน เขาพนม กระบี่ แจ้งพื้นที่ดินถล่ม พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ กำลังค้นหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต / มีทีมทหารเรือ ทีมแพทย์ กู้ภัยทางทะเล กู้ภัยม้าน้ำ นักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัคร

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s