12.35 น. ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสพภัยฯ สามารถติดต่อได้ที่ (1.) ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสพภัยฯ ชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า (2.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ (3.) ศูนย์ช่วยเหลือฯ ชั่วคราว วัดคลองเสียด เหนือคลอง

3 thoughts on “12.35 น. ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสพภัยฯ สามารถติดต่อได้ที่ (1.) ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสพภัยฯ ชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า (2.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ (3.) ศูนย์ช่วยเหลือฯ ชั่วคราว วัดคลองเสียด เหนือคลอง

  1. ศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือฯ ชั่วคราว TOT กำลังติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานครับ คาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้ สามารถติดต่อได้ทาง 145.400 Mhz ครับ
    อบจ.กระบี่ 0-7562-7111 ต่อ 812

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s