ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่!


ข่าวเก่า-เอามาเล่าใหม่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 พฤษภาคม 2550 19:09 น.

“วัฒนา เริงสมุทร” นั่งตำแหน่งประธานชมรมมัคคุเทศก์กระบี่ คนใหม่ พร้อมเดินหน้ายกระดับมัคคุเทศก์ในกระบี่ให้สู่มาตรฐานสากล

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่ พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมมัคคุเทศก์ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่า ซึ่งมี นายวิชิต ยะลา เป็นประธานชมรม ได้หมดวาระลง

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประเทือง ชนะภัย ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดกระบี่ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางพัชรา พูลโภคผล นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนสมาชิก ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่กว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวว่า ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ต้องคลุกคลีกับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ดังนั้น ในการทำหน้าที่ต้องมีความรู้ความรอบรู้ ในการที่จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ได้รู้จักถึงความมีเสน่ห์ และให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บุคลากรในองค์กรก็จะต้องประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยในที่ประชุมใหญ่ ได้มีการเสนอชื่อตัวแทน จำนวน 3 คน ด้วยกัน คือ 1 นายวัฒนา เริง สมุทร อดีตเลขานุการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายนพคุณ พยายาม ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และนายสุคนธ์ หนูช่วย อดีตประธานชมรมมัคคุเทศก์กระบี่ จากนั้นผู้ที่ได้รับการเสนอก็ได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ 1 นาที หลังจากนั้น สมาชิกในที่ประชุมก็ได้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ ผลปรากฏว่า นายวัฒนา เริงสมุทร ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมรมมัคคุเทศก์คนต่อไป ด้วยคะแนน 60 เสียง ส่วน นายสุคนธ์ หนูช่วย มีคะแนน 22 เสียง และนายนพคุณ พยายาม ได้คะแนน 10 เสียง โดยสองคนหลัง รับตำแหน่งรองประธาน

นายวัฒนา เริงสมุทร ประธานชมรมมัคคุเทศก์คนใหม่ ได้กล่าวภายหลังรับตำแหน่งว่า ตนมีนโยบายที่จะพัฒนาชมรมมัคคุเทศก์ในจังหวัดกระบี่ ให้มีความรู้ความสามารถ และจิตใจเป็นสาธารณะมากขึ้น โดยตนมีความตั้งใจที่จะยกระดับชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบ่ไปสู่ระดับสากล เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่อเที่ยวทั่งโลก

ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่เป็นประธานนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนด้วย เพราะลำพังประธานคนเดียวนั้นสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ สมาชิกทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับชมรม เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Advertisements

One thought on “ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่!

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s