กระบี่เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพภาษาเกาหลี


เรื่องเก่า-เล่าใหม่

โดย http://www.insanpost.com

กระบี่เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพภาษาเกาหลี
นายวัฒน เริงสมุทร ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีการสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวด้านภาษาเกาหลี เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มนักท่อง เที่ยวเกาหลี ในจังหวัดกระบี่ โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จะดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพมัคคุเทศก์ จะมีเปิดอบรมภาษาเกาหลี 2 หลักสูตร ด้วยกัน คือ ระดับต้น จำนวน 60 คน และระดับกลาง จำนวน 30 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากระดับต้น โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง

ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ กล่าวต่อไปว่า ทางชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ เห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อมัคคุเทศก์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ศักยภาพ ขีดความสามารถ ทักษะ ความรู้และโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดกระบี่ในระยะอันใกล้นี้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม ให้ไปสมัครได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ณ สำนักงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 15 จะปิดรับสมัครในเวลาช่วงบ่าย เพราะหลังจากนั้นทางชมรมจะต้องส่งรายชื่อไปยังส่วนกลางให้ทันกำหนดต่อไป สำหรับมัคคุเทศก์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ต้องลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าอบรม ทั้งนี้ทางชมรมฯขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ก่อนเท่า นั้น

Advertisements

Your Message : ข้อความของคุณ..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s